Bát bèo giảm xóc Honda có tác dụng gì ???

Bát bèo ô tô là gì ? Có bao giờ bạn thắ... ...