Chính sách đổi trả

Chỉ nhận hàng hóa đổi trả trong vòng 7 ngày đối với hàng mới và 3 ngày với hàng tháo xe

Công ty không nhận lại hàng đối với các trường hợp sau đây:

-Hàng hóa không nguyên vẹn, nứt, vỡ, hỏng
-Không có tem niêm phong, hoặc tem niêm phong bị vỡ                                                                                                                -Các trường hợp ốc bị trờn, toét, có dấu hiệu can thiệp từ bên ngoài

0979 490 366
zalo